ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Για Εγκατάσταση Κ.Υ.Ε. Στη Συγκεκριμένη Τοποθεσία
Αίτηση Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών Και Ποδιών
Αίτηση Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή - Κουρέα


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση Ληξιαρχείου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Κάθε Νόμιμη Χρήση
Αίτηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών
Αίτηση Εγγραφής Στα Δημοτολόγια
Αίτηση Πιστοποιητικού Γέννησης
Αίτηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
Αίτηση Για Πιστοποιητικό Στρατολογικής Χρήσης
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Για Χορήγηση Βεβαίωσης Διετούς Κατοικίας Στο Δήμο Περάματος Για Μεταδημότευση


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Απαλλαγής Από Το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού Λόγω COVID-19 Και Διακοπής Λειτουργίας Επιχείρησης
Αίτηση για Νέα Ηλεκτροδότηση/Επανασύνδεση, Μείωση Δ.Τ. Λόγω ΕΕΕ, Απαλλαγή Δ.Τ. Λόγω Πολυτεκνίας, Διακοπή Ηλεκροδότησης, Δήλωσης Ακινήτου, ΤΑΠ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου